Erkek aldatırsa kaçamak, kadın aldatırsa orospu!

Erkek aldatırsa kaçamak, kadın aldatırsa orospu

”The ugly truth” denilen şeyin tam ortası neresi diye sorarsanız, tam da burası derdim. Erkek aldatırsa kaçamak, kadın aldatırsa orospu! çünkü daha uygun bir başlık bulamadım. Olaya kadın/erkek olarak değil de, aldatmak ve aldatılmak olarak baktığınızda, kesinlikle kimsenin tecrübe etmek istemeyeceği boktan bir durumdur. Çünkü aldatılan biri için, hiçbir şeyin önemi yoktur. Ama en çokta harcanan zamanına acır insan. Yıllarını vermiştir, yeminler, sözler vs.

Sonuç : Aldatılmışsın. (sigara yak)

Fakat içinde yaşadığımız şu trajikomik, iğrenç ve fıkra gibi olan topluma baktığımda aldatılan erkek ve aldatılan kadın arasında farklı yaklaşımlar olduğunu gördüm. Mesela bir erkek aldattığında; kadın her ne kadar haklı olsa da, şu gibi sözlerle ikna edilmeye çalışılıyor.

 1. Çocuğunuz var yuvanı mı yıkacaksın bu yüzden?
 2. Yapmış bir eşeklik bir daha olmaz, sen de affet kapansın bu konu.
 3. Aldatmayan erkek mi var sanki, senin ki de şeytana uymuş işte.

gibi devam eden tahmin edeceğiniz türden cümleler.

Kadın aldatırsa olan senaryo :

Kadınlar da genellikle kafasında ölçüp biçiyor, bilemiyorum belki de çevresindeki akraba fertlerinin araya girmesiyle yumuşuyor ve affediyor. Böyle durumlarda kalan kadınları gerçekten çok iyi anlıyorum. Çünkü çoğu yuvam yıkılmasın, çocuğum babasız büyümesin gibi sebeplerle bir şans daha vereyim diye düşünüyor. Bu nedenle gerçekten kadınların, erkeklere göre daha merhametli ve koca yürekli olduğuna inanıyorum ben.

Aldatanın erkek olması durumunda değişen senaryo :

Diğer yandan bir kadının aldattığını düşünürsek, durum 180 derece çark ediyor. Bir kere bizim toplumumuzda, erkek böyle bir şeyi kabullenmez. Namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz kadın gibi şeyleri haklı olarak sıralar. O da yetmez çeker vurur.  İnsan hayatı zaten ucuz. Eee ortada da aldatmış bir kadın var. Hakime de çıkar söylerler.

– Beni aldattı hakim bey. Ben de çekip vurdum!

Yani burada bir affetme, ya da yuvayı kurtarma durumu söz konusu olamaz erkek için.

Burada kesinlikle affetmesi gerektiğini savunmuyorum. Ya da bir erkeğin affetmediği için suçlu olduğunu da söylemiyorum. Sadece benzer durumda bulunan bir erkek ve kadının, toplum tarafından nasıl değerlendirildiğini açıklıyorum. Çünkü aldatılmak gerçekten iğrenç ve çoğu zaman telafisi olmayan bir durum. Aldatanın kadın olması durumda ise; orospu, erkek olması durumda ise; kaçamak diye değerlendirilmesi de kafama bu yüzden takılıyor.

Yani yanlış aynı yanlış!

Bok aynı bok!

Yaklaşım neden farklı? (İzahını yapabilecek misiniz bu durumun?)

Bir kadın bir erkeğe göre daha mı az gurursuz görülüyor ya da bir penisin farklı vajinalara girmesi daha mı az iğrenç karşılanıyor bilemiyorum.

Erkeklerde de bu yüzden tuhaf bir içgüdü vardır.

Bu içgüdünün adı tam olarak şu : Erkek aldatabilir, ama kadın aldatamaz! Hatta tuhaf ama böyle düşünen kadınlar bile vardır. Sonuç olarak kime sorarsanız sorun, kadının aldatmasını daha iğrenç bulacaktır. Bunu açıkça ifade etmeseler bile, içten içe bu duyguya inanacaktır.

Bana sorarsanız aldatmaya meyilli biri zaten sevmiyordur. Arada saygı olsa zaten aldatmazdı. Ama sevgi de yokmuş demek ki aldatıyor diye düşünürdüm. Yani ilişkin belki cidden boktan gidiyordur ama aldatacağına ”bu ilişki yürümüyor” deyip bitirmek daha erdemlidir.

Kadınlar mı daha çok aldatılmıştır yoksa erkekler mi? (Bu soruya cevabınız ne olurdu?)

Çünkü ben kadınların daha çok aldatıldığı görüşündeyim. Çünkü erkek, fiziksel olarak daha iri ve güçlü olduğundan, baskı ve otorite kurmayı, kendisinde zorunluluk ve hak gibi görüyor. Aynı şekilde kadının da böyle bir şeye hakkı olmadığına inanıyor. Bu yüzden kadının tarihteki önemine baktığınızda, bu otoritenin somut örneklerini görebileceğiniz gibi, kadınların neden daha çok aldatıldığını ve bu durumun günümüzdeki kadınlarına kadar nasıl yansıdığını daha iyi anlayabilirsiniz.

Eski Yunanlılar’da Kadın

 • İnsan üzerinde bir yük
 • Yegane amacı kadın hizmetçi olarak evde hizmet etmek
 • Kadın pisdir, şeytani varlıklardan biridir
 • Yasal açıdan bir eşyadır, çarşıda alınıp satılabilinir
 • Medeni haklardan yoksundur, hürriyeti elinden alımıştır
 • Miras hakkı yoktur
 • Erkeğin izni olmadan kadın kendi malını harcama yetkisi yoktur
 • Boşama yetkisi yalnız erkeğe verilmiştir
 • Yangın ve yılanın sokmasının bir çaresi vardır, fakat kadının kötülüğünün çaresi yoktur
 • Eflatun, “Kadın elden ele orta malı olarak gezmeli”
 • Aristo, “Kadın yaratılışta yarı kalmış bir erkektir.”
 • Yunan mitolojisinde ilk kadının ismi “Pandora”dır. Topraktan ve sudan yaratılmıştır. İnsanın başına gelen tüm bela ve felaketlerin sebebi bu kadındır. O, kötülüklerin kalpalı olduğu kağağı açmış ve bütün müsübet ve felaketleri dünyaya yaymıştır.
 • Fahişelerin evleri siyaset, sanat ve edebiyat merkezleri halindeydi.
 • Sanat adına çıplak heykeller ve aşk tanrıçaları yapılırdı.
Roma’da Kadın

 • Babanın kendi kız ve erkek çocuklarını ailesine kabul etme mecburiyeti yoktu. Çocuk doğumdan sonra, babasının  ayakları önüne bırakılır, baba eğer onu kucağına alırsa çocuğu kabul etmiş sayılırdı. Kaldırmazsa onu kabul etmediği anlamına gelirdi.
 • Çocuk erkek ise isteyen onu alıp götürürdü, kız ise açlık ve susuzluktan ölüp giderdi.
 • Aile reisi çocuklarından dilediğini satar, istediğini aileden ihraç ederdi
 • Koca isterse karısını öldürebilirdi
 • Boşanma sistemi 520 yılına kadar bilinmiyordu
 • Kadınlar vatandaş değildir.
Eski Hind’de Kadın

 • Kadın köledir
 • Kadın kocası öldüğü zaman hayat hakkı yoktu, o gün ölmeliydi
 • Kadın 17.yüzyıla kadar kocasının cesediyle beraber yakılırdı.
 • Tanrıların hoşnut edilmesi için kadın kurban edilirdi
 • Hind hukukuna göre felaket, tafun, ölüm, cehennem, zehir, ejderha, ateş hiç bir zaman kadından daha kötü değildir.
 • Buda: “Eğer kadınları dinime kabul etmeseydim Budizm çok uzun zaman temiz bir şekilde devam ederdi. Bugün artık bu dinin uzun zaman yaşıyacağını zannetmiyorum. Zira bu dine kadın girmiştir.”(Edyanu’l Hind 72)
Eski Mısır’da Kadın

 • Firavunlar devrinde kız kardeşlerle evlenirdi. Firavunlar tahtlarını başkalarıyla paylaşmamak için çoğu kez kız kardeşleriyle evlenmişler. Mısır halkı da Firavunlar gibi yapmışlardır.
Bâbil’de Kadın

 • Kadın evcil hayvanlar mesabesindedir
 • Biri bir adamın kızını öldürdüğü zaman o da kızını diğerine teslim ederdi. Teslim alan kişi kendi malı gibi kullanır isterse öldürürdü.
Eski İran’da Kadın

 • Mecusilerin devrinde kız kardeş ve anne gibi kan yakınlığının bir saygınlığı yoktu. Onlar kızkardeşleriyle evlenir ve bunuda teşvik ederlerdi.
Eski Rusya’da Kadın

 • Erkek ve kadına farklı hukuki muamele yapılırdı.
 • Fuhuş yapan, zina eden kadına çok ağır ceza verilirdi. Cinsel organları oyularak çıkarılırdı. Erkeklere böyle bir ceza verilmezdi.
Eski Çin’de Kadın

 • Kadın insan değildir.
 • Kadınlara isim verilmezdi, numara konulur, iki üç diye seslenilirdi.
 • Kız çocukları uğursuzluk sebebidir.

KURAN’DA KADININ KONUMU


Erkeğe iki, kadına bir birim miras düşer.Nisa Suresi 11
Senden önce de, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. (Kadından peygamber olmaz)Nahl Suresi 43
Biz bilhassa sana şunları helâl kıldık: Ücretlerini vermiş olduğun eşlerini(Kadın Parayla alınıp satılan maldır), Allah’ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeler(kadın köle).Ahzap Suresi 50
Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın.Bakara Suresi 223
İki kadını şahitliği bir erkeğinkine denk kılınmıştır.Bakara Suresi 282
İyi kadınlar itaatkâr olanlardır…Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve dövün.Nisa Suresi 34
Erkekler, kadın üzerine idareci ve hakimdirler. Çünkü Allah birini diğerinden üstün yaratmıştır.( Kadınlar yönetici olamaz)Nisa Suresi 34
Erkek 4 eş alabilir. Beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın.Nisa Suresi 3
Erkekler, kadınlara göre üstündür.Bakara Suresi 228
Evlerinizde oturun, Cahiliye de olduğu gibi açılıp saçılmayın.Ahzap Suresi 33
Biz, senden önce de, kendilerine vahiy verdiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. (Kadından peygamber olmaz)Enbiyâ Suresi 7
Peygamber sizi boşayacak olursa, belki de, Rabbi ona(Muhammed’e) sizden daha hayırlı, kendisini Allah’a teslim eden, inanan, gönülden itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire kadınlar olmak üzere sizden daha hayırlı eşler vermesi umulur.Tahrim Suresi 5 Ayet

Günümüz kadının aldatması durumunda neden daha aşağılık görüldüğü, erkeklerin neden daha üstün olarak kabul edildiği, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin neden bu kadar çok olduğu gibi bir çok sorunun tüm nedeni, geçmişten gelen ve bilincimizde yer etmiş bu düşüncelere dayalıdır. Kabul edip etmemeniz elbette size kalmış. Ancak konu ile ilgili düşüncelerim kesinlikle bu yöndedir.

Eğer farklı düşünceleriniz varsa lütfen yazmaktan çekinmeyin. Yazın ki birlikte bir şeylerin ortasını bulabilelim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 oy, ortalama puan : 5,00 out of 5)
Loading...

Kimler Neler Demiş?

6 Yorum - "Erkek aldatırsa kaçamak, kadın aldatırsa orospu!"

Bildir
avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
özge yazıyor
Ziyaretçi
öyle bir devirdeyiz ki.. magazin sayfalarını kurcalarsak şuan metreslik normal bir şey gibi gösterilip hatta özendiriliyor. çok ünlü erkek kişilerin metresleri olup eşlerinden boşanıp sonra marifet gibi düğün provaları yapıyorlar. hatta evlilik dışı çocuk şuan çok çok normal (özellikle evli erkekten). aktif olarak takip ettiğim iki bayan var şu an listemde ünlü ve evli erkekten çocuk yapmış! neyse sorun metreslik değil zaten sorun gözümüzün içine marifet gibi sokulan gündem konuları da hep aldatma üzerine. normalleştirilmiş ve neredeyse olmazsa olmaz olacak diye korktuğum davranış biçimi. gün gelecek bütün evliler boşanacak, herkes aldatacak, aldatılacak, erkekler için erkektir yapar normal, kadınlar için o..… Daha fazla »
kadir yiğit
Ziyaretçi

Hocam gayet güzel içeriğinizi seviyorum.

elif
Ziyaretçi
Kadınlar da aldatıyor hem de gayet profesyonelce. O anlamda intikamımızın alındığını düşünüyorum:) İçeriğiniz çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bu işin ortasını bulmak diye bir şey yok ayrıca, aldatmak-aldatılmak sansasyonel olduğu için çok konuşuyoruz; mevzunun kökleri o kadar derindeki ..Bir örnek vereyim: Çalışanlarımızdan biri (kadın) geldi az önce. Eşi ayın 26 günü çalışıyor. Sadece pazar günü evde. Yani ayda 4 gün. Çalışanımızın da bir cumartesi bir pazar olmak üzere ayda 2 gün hafta sonu nöbeti var. Beyefendi eşinin istifa etmesini istemiş çünkü erkeğin izinli olduğu 4 günün birinde karısının iş yerinde olması söz konusu olamazmış. Üstelik kılıf da şu ” Birbirimizi… Daha fazla »
Emre Bozkuş
Ziyaretçi

Çok iyi bir yazı olmuş, söylenmesi gerekenler söylenmiş. Tebrikler 🙂

Karga ve Kız
Ziyaretçi

Nokta atışı gibi bir yazı olmuş. Eline sağlık.

Özlem (Levla)
Ziyaretçi

Sevdiğiniz yazılarınızdan birini daha okumak nasip oldu. Toplumumuzdaki böyle söylenmesi gereken ama hep göz ardı edilen şeyleri tutup yazmanız ve ortaya böyle apaçık koymanız takdir edilesi. Yazıya gelecek olursak gerçekten çok haklısınız. İçeriğiniz her zamanki gibi kaliteli ve bilgilendirici. Umarım bu yazıyı daha çok kişi okur ve o sığ düşüncelerden kurtulmalarına yardımcı olur.

wpDiscuz