Zorunlu din dersi Niye zorunlu?

Zorunlu din dersi Niye zorunlu

Zorunlu okunacak yazı!

Ne zamandır yazmak istediğim, ancak yazmak için bugün fırsat bulabildiğim ”Din dersinin zorunlu olması” gerçekten ilginç bulduğum konulardan biriydi.  ”Din dersi neden zorunlu ve bu dersin gerçekten zorunlu olması gerektiğine inanıyor musunuz” bilmiyorum. Ancak konu ile ilgili kendi düşüncelerimi paylaşmadan önce, bu iki soruya cevap vermenizi rica ediyorum. Burada yorum olarak dile getirmeseniz bile, lütfen kendinize verin o cevapları.

Zorunlu kelimesinin iticiliğini belki ilk cümlede fark ettiniz. Eğer fark etmediyseniz ya da fark etmek istemediyseniz lütfen okumaya devam edin.

Din Nedir?

Öncelikle ”din nedir?” biraz bu konu üstünde durmak istiyorum. Bu soru için farklı kaynaklarda, birbirine yakın tanımlara rastlayabilirsiniz ama bana göre din; bir topluluğun, Tanrı’ya olan inancını sergileme biçimidir. Dinlere baktığınız zaman aslında hepsi bir ağacın dallarına benzer.. Çünkü yeryüzünde şu anda Hristiyanlık, Müslümanlık, Budizm, Şamanizm ve Yahudilik gibi çok çeşitli dinler vardır. Bu dinler farklı başlangıç tarihlerine sahip olduğu gibi, farklı ibadet biçimlerine de sahiptirler. Örneğin Yahudilik dini ile ortaya çıkmış ve günümüzde bir deyim haline gelmiş ”Günah Keçisi” kelimesinin aslında ibadet biçimi olarak çok farklı bir anlamı vardır.

Günah keçisi deyimi nereden gelir?

Eski Ahit’deki Kefaret Günü ayinlerinde Yahudi kavminin günahları simgesel olarak bir erkek keçiye yüklenirdi. Bu keçi kurayla seçilir ve Azazel adlı kötü ruhu yatıştırmak ve Yahudi kavmini günahlarından arındırmak için Kudüs dışında bir uçurumdan aşağıya atılırdı.

Bu deyimin asıl hikayesi, bize tıpkı ineğe tapan Hindistanlılar gibi ilginç ya da komik gelse de, içinde bulunduğumuz din (inanç biçimi) de, diğer din mensupları için, hayli ilginç gelmektedir. Çünkü dinler çoğu zaman birbiriyle çelişki içindedir. Bu çeşitliliğin nedeni ise; genellikle bu çelişkilerden gelmektedir. Sizin ibadet biçiminizin, başkasına anlamsız gelmesi de yine bu nedenledir.. Fakat genel olarak baktığınızda, pazar günü günah çıkarmak için kiliseye giden bir Hristiyan ile, Cuma günü camiye giden bir Müslümanın yaptığı, aslında aynı şeydir.

Zorunlu din, aslında zorunlu İslam dersi midir?

Kısacası din denilen olgu; bütün dinleri kapsadığı ve genel bir tanım olduğu için, tek bir dini simgelemesi de söz konusu değildir. Bu yüzden zorunlu din dersi adı altında aslında ülkemizde uygulanan ”zorunlu İslam” dersidir. Çünkü İslam dışında hiçbir din hakkında bilgi içermeyen bir ders için din dersi demek yanlış ve yetersiz bir tanım olurdu.

Eğer tüm dinler hakkında temel bilgiler içeren ve çocuklara ilerde kendi özgür iradeleri ile seçme hakkı olduğunu anlatan bir ders olsaydı, bu dersin zorunlu olmasını bütün kalbimle savunabilirdim. Fakat genel bilgi ve özgür irade ile seçme hakkını bir kenara attığınız zaman, geriye sadece dayatma bir ders kalıyor. ”Zorunlu” kelimesinin iticiliği de bu dayatmadan gelmektedir.

Bu yüzden zorunlu din dersinin ülkemizdeki uygulanış biçimini doğru bulmuyor ve haftalık 1 saat olan ders programında, 3 saat olan biyoloji dersinin 1 saatini iptal ederek, yerine +1 saat yani toplamda 2 saat din eğitimi uygulanmasının çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.

Bu yeni ders programı düzenlenmesi bugün yani 14.06.2017 tarihi ile yürürlüğe girdi.

Şimdiki durum ne? Zorunlu din dersi ne zaman başladı?

Şu anda ilkokul 4. Sınıfta, ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıfta haftada ikişer saat, 9.10.11. ve 12. Sınıflarda ise haftada bir saat zorunlu olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi okutulmakta. Öte yandan ortaokul ve lise ders programında, seçmeli dersler içinde yer alan “Din, ahlak ve değerler” grubunda üç tane de seçmeli ders daha var. Bunlar, Kuran-ı Kerim, Hazreti Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler. Bunlar da, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ve 12. sınıflarda haftada ikişer saat olarak programda yer alıyor. Orta öğretim kurumlarında bir dersin “seçmeli” olmasının anlamının aslında okul idaresinin yaptığı tercihlerle, öğrencilerin önüne konulan “zorunlu seçmeli” dersler anlamına geldiği düşünülürse, 8 yıl boyunca her yıl seçilebilecek ikişer saatlik derslerle “din eğitimi”nin zaten verildiğini söylemek mümkün. (Kaynak 2)

Peki Zorunlu din eğitimine karşı olan ebeveynler, bu durum ile nasıl başa çıkıyor?

Genellikle bu konu ile ilgili şimdiye kadar açılmış pek çok dava mevcuttur. Bu davaların bir kısmı ise, kazanılmış davalardır. Kendi inancı gereği ya da doğru bulmadığı zorunlu din dersi için çocuğunun muaf tutulmasını isteyen, pek çok öğrenci velisi dava açmaktadır.. Örnek davalara bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ülkelere göre zorunluluk seviyesi şu şekildedir :

DİN VEYA AHLAK DERSİNİN ZORUNLU OLDUĞU ÜLKELER
 • Almanya: Anayasa’ya göre, din veya ahlak dersi, kamu okullarında düzenli okutuluyor. Anaokullarının yüzde 70’i kiliselerin yönetiminde. Ders devletin denetim hakkı çiğnenmeden, cemaatlerin ilkeleriyle uyum içinde verilir.
 • Belçika: Resmî okullarda, ilk ve orta öğretim boyunca öğrenci haftada en az 2 saat Din ya da Ahlâk derslerinden birini seçmek zorunda.
 • Finlandiya: Din veya ahlâk derslerinden birisi seçilmek zorunda.
 • İspanya: İlk ve orta dereceli devlet okulları, öğrenciye din dersi vermek zorunda. Din dersleri programlarını ilgili dinin temsilcileri yapmaktadır.
 • Kanada: Kebek Eyaletinde, resmî ilk ve orta dereceli okullarda, din dersi zorunlu. Hatfada 3 saatten az olmamak üzere İlköğretimde yılda 60 ve ortaöğretimde 50 saatten az olamaz.
DİN DERSİNİN ZORUNLU OLDUĞU ÜLKELER
 • Danimarka: Din dersi ilköğretim ve liselerde zorunlu olarak okutuluyor.
 • İsveç: Devlet okullarında, zorunlu ders olarak okutuluyor. İlköğretim öğrencileri, 1-9 sınıf arası toplam 885 saat din dersi almak zorunda. Üç büyük din derslerde öğretilir.
 • Norveç: İlk ve orta dereceli devlet okullarında tüm öğrencilere zorunlu hâle getirildi.
 • Tunus: Din dersleri ilkokul 1. sınıftan itibaren lise üçüncü sınıfa kadar zorunlu, lise son sınıfta seçmelidir.
 • Ürdün: Hem devlet hem de özel okullarda, birinci sınıftan itibaren, haftada iki saat İslam ve bir saat Kuran dersi okutuluyor.
DİN DERSİNİN SEÇMELİ OLDUĞU ÜLKELER
 • Avusturya: Din eğitiminden farklı kilise ve cemaatler sorumludur. Din dersi ilkokul, ortaokul, eğitim, ziraat ve orman fakültelerinde zorunlu, özel okullarda seçmelidir.
 • İngiltere: Din dersleri, resmî okullarda ders çizelgesinde yer alır. Bütün okullarda güne toplu dua ile başlama yasa emridir. Dinî gruplar ve cemaatler özel okul açabiliyor.
 • Hollanda: Din dersleri, haftada 3 saati geçmemek üzere bir yılda en fazla 120 saat veriliyor. Derslerin programları ve öğretmenlerini ilgili dinin temsilcileri belirliyor.
 • İtalya: Anaokulları ve ilkokullarda haftada 2 saat, ortaokul ve liselerde 1 saat seçmeli din dersi var. Kilise derslerin programlarını hazırlıyor öğretmenleri atıyor.
 • Portekiz: İlk ve orta dereceli devlet okullarında, din dersleri seçmelidir. Dersin programını ve içeriği de Katolik Kilisesi tarafından hazırlanıyor.
 • Polonya: İlk ve orta dereceli özel ve devlet okullarında seçmeli din dersi var. Eğitimin içeriğini Kilise ile bağlantılı olarak Eğitim bakanlığı yapıyor.
 • Yunanistan: Din eğitimi anaokullarından başlıyor. Haftada 2 saat veriliyor. Müslüman azınlık da bundan faydalanabiliyor.
RESMİ DİN DERSİNİN OLMADIĞI ÜLKELER
 • ABD: Zorunlu eğitim eyaletlere göre, 6 veya 7 yaş ile 16 yaş arasında. Resmî okulların yanında Kilise okulları, azınlık okulları bulunuyor. Resmî okullarda din dersi yok. Din eğitimi özel okullarda verilebiliyor.
 • Fransa: 6-10. sınıflarda tarih derslerinde tüm dinlerin ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Din dersini almak istemeyen öğrenciler, ahlâk dersine girmek mecburiyetinde.
 • Japonya: İlk ve orta dereceli okulda din öğretimi yok. Haftada, 2 saeat ahlak dersi vardır. Özel okullarda seçmeli din dersi verilebilir. (Kaynak 1)

Kaynak 1 : http://www.memurlar.net/haber/221907/iste-dunyadaki-din-egitimi-standartlari.html
Kaynak 2 : http://t24.com.tr/yazarlar/yilmaz-murat-bilican/hukumetin-zorunlu-din-dersi-inadi,11310
Kaynak 3 : Türkiye’de zorunlu din dersi uygulaması pdf

Bu yazıyı değerlendir
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Kimler Neler Demiş?

9 Yorum - "Zorunlu din dersi Niye zorunlu?"

Bildir
avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
Begonvil Sokağı
Ziyaretçi

Beş on dakika bir bakayım diye blogumu açtım, yazınızı gördüm, benzer konular işliyorsunuz, merak ilmin hocasıdır, iyidir.. Müslüman bir ülkede islamı anlatan dersten niye rahatsız olur ki insanlar? İslamın şartı, imanın şartı, Peygamberini de bilmesin mi çocuklar? Ramazanın son 10 günü, rahmet kapıları dibine kadar açık, hepimiz yalpalıyoruz eyvallah ama rahmet bedava.

Ciplak Yazar
Ziyaretçi
Sevgili begonvil sokağı, yazıda anlatmak istediğim ''zorunlu din dersi'' derken neden diğer dinler hakkında hiç bilgi verilmediği. Diyeceksiniz ki, Müslüman bir ülkede İslam yerine Hristiyanlık hakkında neden bilgi verilsin bu saçma olmaz mı? Eğer böyle düşünüyorsanız, olaya çok dar pencereden bakıyorsunuz demektir. Çünkü sözde İslam ülkesi olan Türkiye'nin bugün yolsuzlukta kaçıncı sırada olduğu aşikar. Ama lafı gelince herkes müslüman ülke demesini biliyor. Bizim kafir dediğimiz İsveç'te bile gelir fazlası çıkıyor ve bu çıkan gelir fazlası millete dağıtılıyor. Demek ki olayın dinle minle alakası yok. Olay tamamen bilinçli nesil yetiştirmekle alakalı. Bu da din dersini +1 saat fazlaya çıkarmakla mümkün olamaz.
Profösör
Ziyaretçi

Din dersleri bütün ülkelerde bir devlet politikasıdır. Seçmeli ya da zorunlu olup olmaması öenemli değildir. Din algısı bütün dinlere göre ve ayrıac inanan ve inanmayan kişilere de değişebiliyor. Ancak Kuran'a göre Allah katında din İslam'dır. Yüce kitabı Kuran'dır. Peygamberi de Hazreti Muhammed'dir. Sadece Hazreti Muhammedin kimliği, kişiliği ve hayatı incelendiğinde İslam dininin temel ahlaki değerlerini de idrak etmiş oluyoruz.

Ciplak Yazar
Ziyaretçi

Sadece tek bir sorum olacak sevgili Profösör.
Türkler İslam dinini nasıl kabul etmiştir?

Begonvil Sokağı
Ziyaretçi
Din hayattır.. Hayatına alamayanlar çoğaldıkça sizin serzenişte bulunduklarınız artar. İnanmak nedir? Şeksiz şüphesiz olmaktır, amennayı yürekte hissetmektir. Sözde müslümanın akibeti münafıklığa varıyorsa hele, kafirden beterdir. Zaten kafaları bulanık ve temel değerlerini bile bilemeyen bir nesil var, ailede verilen asıldır ama en azından ilk okul yıllarında temel eğitimi tamamlayan bir kimlikle olmalı bu dersler. Din, iman bunlar hiç siyasetle alakalı konular mı, aksine onların karıştırdığını düzeltmek ve adil bir rehber ihtiyacı var. Dar pencereden değil ruhumun sınırsız genişliğinden bakıyorum, islam güneştir güneş de balçıkla sıvanmaz, yolsuzluk yapanlar katmerli kayıpta hem sol hem sağ cenah yakalarından tutacak. Yüzeysel bakıyorsunuz, ben bu kadar… Daha fazla »
Ciplak Yazar
Ziyaretçi

Din iman gibi konular siyasetle alakalı konular mı demişsiniz. Siz alakasız olduğunu düşünüyorsanız, benim zaten diyecek başka bir lafım yok size. Çünkü var olan otoritenin bakiliği için din her zaman gereklidir. Bunu siyasetçiler çok iyi bilir, çok da iyi kullanırlar.

Profösör
Ziyaretçi

İslam inanışına göre din fıtridir. Yaradılıştandır. İslam'da imanla ilgili hiç bir zorlama yoktur. "La ikrahe fiddin" Türkler özellikle adalet ve ahlak anlayışında İslam'a kendilerini yakın hissetmişler ve bir yaşam biçimi olarak İslam'la müşerref olmuşlardır. İnsan hakları anlayışı içinde cami de, klise de, havra da aynı yerde işlev gördüğüne şahit oluyoruz. Türkler de diğer milletler de İslam'ı iradesiyle seçmişlerdir. İman kalbin teslim oluşudur.

Begonvil Sokağı
Ziyaretçi

Eyvallah, istediğiniz gibi düşünmek de özgürsünüz tabi. Siyaset yaşamın içinde ama dejenere olup amacından çıkmış bir argümandır. Din, iman deyip çıkar siyaseti yapan kendini aldatır, otorite bakiliği nedir ki? Hayat için, hayatın sahibini tanımak lazım. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok, O küsse bütün dünya razı olsa tesiri yok vesselam.

Yazmasam Delirirdim
Ziyaretçi

25 yaşındayım ve 10 senedir kendimi deist olarak tanımlarım. Oldum olası, baskıdan nefret etmişimdir, bu eğitimde bile olsa. Birkere ailem zorlamamışken beni bir şeye inanmaya, ibadete milli eğitimin bu yetkiyi kendisinde görmesi resmen bağnazlık. Ortaokulda din kültürü hocam, dua ezberlemeyeni geziye götürmemekle tehdit ederdi. Noluyoruz yani, mecbur muyduk gerçekten? Neyse çok doluyum, eğitim sadece din dersi dayatmasında değil genel olarak berbat bir hal alıyor ayrıca.

wpDiscuz