Jung Kişilik Tipolojisi ve Kişilik Testleri

Jung Kişilik Tipolojisi ve kişilik testleriBu yazı Jung Kişilik Tipolojisi hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Kişilik gelişiminde ırk ve soya çekim kavramları oldukça önemlidir. Kişilik parametreleri bölümünü dikkatli okuyunuz. Ben kendi kişiliğim için biraz kararsız kaldım çünkü sezgisel içe dönük INTP ya da INTJ oluyorum.

Analitik Psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un (doğum.1875-ölüm.1961) “kişilik arketipleri” ve Jung kişilik kuramı üzerine kurulan bir test olan, “MBTI kişilik tipleri testi”:

Briggs-Mayers Tip Göstergesi

Bir anne – kız olan Isabel Myers ve Katharine Briggs, temelinde Carl Jung’ ın yaptığı ve insanların karar verme şekillerini araştırdığı çalışmanın olduğu; “İnsan Tipleri Ölçeği” adıyla bir sistem geliştirdiler. Bu sistemin adına Myers Briggs Type Indicator yada kısaca “MBTI” dediler. Bu ölçek insanların öncelikle kendilerini sonra da başkalarını daha iyi tanımalarını amaçlamaktaydı.

MBTI metodunun sağlamlığı bir çok uzmanın yaptığı testlerle sınanmış. Günümüzde 30 ayrı lisana çevrilmiş yapıtlar halinde. Sadece Amerika’da yılda ortalama 2 milyon insanin aldığı uygulamalı bir kurs olarak da gün geçtikçe yayılmakta.

Kişilik Parametreleri:

1) E / I Tercihi: Kişinin doğal tercihlerini geniş bir alanda gösterir.

“E” (Extravert) “Dışa Dönüklük”: Kişi kendi dışındaki olaylara, insanlara karsı daha dikkatlidir. Bu insanlar başka insanlardan, çevreden ve cisimlerden enerji alırlar. Kişinin ilgisi dış çevreye (insanlar, cisimler, eylem) dönüktür; başkalarıyla olmak enerji verir. İletişimi sever ve kolaylıkla iletişim kurar. Çevresinde bir çok insan vardır. Sosyaldir. Geniş düşünür. Çok canlı ve konuşkandır. Tanıması kolaydır.

“I” (Intravert) “İçe Dönüklük”: Kişi kaynak ve ipucunu kendinde arar. Bu insanlar enerjilerini toplamak için yalnız olmaya gereksinim duyarlar. Kişinin ilgisi kendi fikirlerine, duygularına, kendisine odaklanmıştır. Kişi yalnızken ve sessiz düşünürken enerji toplar. Olaylara ve insanlara derinlemesine bakarlar. Konsantre olmayı severler. Az ama yakın ilişkiler kurarlar. Kendi sahalarını (gizemlerini) çiğnettirmemeye özen gösterirler. Olayları hazmedici şekilde düşünmeyi severler. İç dünyalarının tepkilerine duyarlıdırlar. Tanıması zor kişilerdir.

2) S / N Tercihi: Öğrenme şekillerinin farklılığını gösterir.

“S” ( Sensing) “Algılamalı”: Kelime anlamında algılar, kesin bilgiyle ve adım adım ilerler. Veriler, ayrıntılar, gerçeklik, somut düşünce, deneyimler, özellikler, pratiklik, ormandan önce ağaç, kesinlik, sıralılık, ayağın yere basması önemlidir.

“N” ( Intuiting) “Sezgisel”: Olasılıklara doğru, hayal gücünün körüklenmesi ile ilerler. Anlam ararlar, ağaç değil orman görülür, olasılıklar, önseziler, modeller, yaratıcılık, sözün gelişi, rasgele, ilham, gelecek, hayaller, soyut düşünce, başı bulutlarda…

3) T / F Tercihi: Değerler ve söz verme ideallerini gösterir.

“T” (Thinking) “Düşüncesel”: Mantık analiziyle eylem. Objektif, prensipler, kurallar, adalet, sınıflandırma, eleştiri, analiz, tutarlılık, mantık, “Niçin?” sorusunun cevabı aranır şekilde…

“F” (Feeling) “Duygusal”: Kişisel ilişkiler göz önüne alınarak ve uyumluluk yeteneğiyle eylem. Kişisel bakış açısına göre davranan, kişisel değerlere sahip, şartlara göre davranış, merhamet, takdir etme, anlayış göstermek, ikna edilir, olayların insanlar üzerinde etkisine yoğunlaşmış, “Kim?” sorusuna eğilimli.

4) J / P Tercihi: Çalışma alışkanlıklarını içerir.

“J” (Judging) “Yargılayıcı”: Sonuca doğru planlı çalışma alışkanlığı. Sonuçlandırıcı şekilde ilerleyen, kararlı, planlı, zamanlamalı, yerleşmiş, belirgin, tamamlanmış, tam zamanında, amaçlı, olaylar kontrol altında …

“P” (Perceiving) “Sezinleyici” : Yeni bilgilerin cazibesine kapılır şekilde çalışma alışkanlığı. Seçenekler, acık fikirli, ilerledikçe değişimlere uğrayabilecek şekilde, düşünmeden doğal davranan, elastiki düşünceli, rahat, uyum sağlayabilmesi kolay, askıntıda, anına ve havasına göre davranan.

Isabel Myerss Briggs’in Karakter Tipleri :

  • ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ
  • ISTP, ISFP, INFP, INTP
  • ESTP, ESFP, ENFP, ENTP,
  • ESTJ, ESFJ, ENFJ, ENTJ

a) Algılamalı İçe Dönükler

ISTJ “Dürüst Emekçiler”, toplumun % 6’sini oluştururlar. Ciddi, sessiz ve duyarlı insanlardır. Gelenek, düzen ve rutinden hoşlanırlar. Büyük değişikliklere ayak diretirler. Bürokrasiyi, kayıt tutmayı, programlı olmayı, plan yapmayı ve kalitesine inandıklarında is ağır da olsa severler. Toplumda denge sağlarlar. Eleştiri ve dikkat dağıtmalara rağmen eldeki isi bitirmeye sadık kalırlar. Ayrıntılara özen gösterirler ve mantıklı davranışı severler.

ISFJ “Calışanlar”, toplumun % 6’sini oluştururlar. Sessiz, sadık, gizemli, hassas ve adil kişilerdir. Birlikte oldukları guruba denge ve tutarlılık (istikrar) getirirler. Ayrıntılara özen gösterirler. Sadakat ve verdikleri sözlere güvenirlilik konusunda üstlerine yoktur. Sabırlıdırlar. İnsanlara karşı ince düşünceli, dengeli ve düzenlidirler, planlı programlı yaşamayı severler. “Hayır” demekte güçlük çekerler.

ISTP “Durdurulamaz İşlemciler” toplumun % 6’sini oluştururlar. Gerçeklere dayalı çalışan, duyarlı insanlardır. Halkaya bağlanmadan önce incelemeyi severler. Uzun sureler yalnız kalmayı severler. Yaratıcı, meraklı, pratik, ve karışık durumları analiz etmekte ustadırlar. Rekabetçi ve akılcılardır. Kolay yol buluşta görüşleri acıktır. Olayların içinde uzun sure kalmadan çıkmayı başarışları, tarafsız kalabilmeleri yüzünden eleştiriye uğrayabilirler.

ISFP “Sempatizanlar” toplumun % 6’sini oluştururlar. Oldukça cana yakın, hassastırlar. Gözlemcilikleri kuvvetli, akılcı insanlardır. “Hür ruhlu” olmaya değer verdiklerinden bağımsızlık, hürriyet savunucusudurlar. Sanat ve müzik çekici gelir. “Son teslim tarihleri”ni sevmezler. Yüzleşmekten çekinirler. Başı çekmekten çok grup içinde olmaktan huzur duyarlar.

b) Sezgisel İçe Dönükler

INFJ “Empaticiler” toplumun %1’ini oluştururlar. Sezgiseldirler, barış aşıklarıdırlar, sessiz ve dürüst çalışmayı severler. Tutarlı bir şekilde prensiplerine bağlıdırlar. Bu yüzden de bazen esneklik gösteremezler. Ruh inceleyici ve hassas insanlardır. Akıllarına koyduklarını yapmak için inatla, azimle ve dikkatlerini çekecek şeylerin cazibesine kapılmadan kararlı bir şekilde çalışırlar.

INTJ “Strateji Uzmanları” toplumun % 1’ini oluştururlar. Yaratıcı, mantıklı, kendine güvenli insanlardır. Şartları veya durumu değiştirmek için can atarlar. Yeni fikirleri oluşturmakta becerilidirler. Uzak ve soğuk görünebilirler. Bilim, teori ve varsayımları çekici bulurlar.

INFP “İdealistler” toplumun % 1’ini oluştururlar. Derin, duygulu, başlangıçta tanıması oldukça zor insanlardır. Yaratıcı, sempatik, ruh kuvveti olan, sürekli mükemmellik arayışında, kendini çok geniş bir alana yetişmek için zorlayan ve çok az mal merakında olan insanlardır.

INTP “Düşünce Uzmanları” toplumun % 1’ini oluştururlar. Uzak duran, gizemli, analitik ve derin düşünceli insanlardır. Problemleri anlamaya uğraşıp çözüm getirmeyi severler. Yalnızlığı kalabalıkta olmaya tercih ederler. Havadan-sudan konuşmalara sabırları yoktur. Uzak ve ukala diye yanlış anlaşılabilirler. Bilime sürekli açlık gösterirler.

c) Algılamalı Dışa Dönükler

ESTP “Kurtarıcılar” toplumun % 13’unu oluştururlar. Çabuk çözüm bulmada üstlerine yoktur. Gelenek ve teorilerin ön yargısına bağımlı değillerdir. Arabuluculukça yeteneklidirler. Somut fikirler değil ayrıntılar üzerinde yoğunlaşabilecek bir bakışa sahiptirler. Takım halinde çalışmayı severler. Uzun açıklamalardan hoşlanmazlar. Değişimlere çok kolay ayak uydururlar.

ESFP “Yapıcılar” toplumun %13’unu oluştururlar. Sıcacık, cana yakın, olumlu bakabilen, arkadaş canlısı, başkalarının gereksinimlerine duyarlı, insanlarla birlikte ahenkli çalışabilen, geniş bir arkadaş çevresi olan, çalıştığı işin hem tatmin edici hem de eğlendirici olmasına inanan, hafızaları kuvvetli insanlardır.

ESTJ “Organizatörler” toplumun %13’unu oluştururlar. Cana yakın, hakkını savunan, pratik, kendine güvenli ve kararlı/azimli insanlardır. Mevcut düzeni yeni düzenler yaratmaya tercih eden, kendi yeteneklerini geliştiren, başkalarının da yetenek ve verimliliklerini arttırmalarını bekleyen, tarafsız kalmayı becerebilen, ve mevcut sorunla hakkıyla uğraşmayı seven, iletişimde açık ve direkt olan insanlardır.

ESFJ “Ev Sahibi” toplumun % 13’ünü oluştururlar. Sıcak, sosyal, pratik ve düzenli, başkalarına hizmet etmeyi seven ama karşılığında takdir almayı da bekleyen insanlardır. İs yerlerinde, derneklerde iş bilirlikleriyle çok faydalı hizmetler verirler. Ayrıntılara özen gösterirler.

d) Sezgisel Dışa Dönükler

ENFP “Katalizörler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Açık fikirli, yardımsever ve konuşkan insanlardır. Hayal güçleri ve yaratıcılık yetenekleri dolayısıyla geniş bir ilgi alanları vardır. Başladıklarını bitirmek ve “son teslim tarihi”ne yetişebilmek için yardıma ihtiyaçları olabilir. Aşırı hassas oldukları sanılabilir. Yasamın dramatik yanlarını yoğun yasarlar.

ENTP “İnsan Güçlendiriciler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Cana yakın, neşeli, girişken insanlardır. Bulundukları gruplara renk katarlar. Problem çözmede yeteneklidirler. Çevrelerine esin verirler. Uzun dönemli projeler, zaman ayarlama ve iş tamamlamada zorluk çekerler. Rutin işlemlere daha çok dikkat vermeleri gerekir.

ENFJ “Cesaret Vericiler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Sıcak, sezgili, duygulu, ve enerji dolu insanlardır. Takım ruhu ve iletişimin iyi olmasına özen gösterirler. Sorumlu ve başkalarının gereksinimlerine duyarlıdırlar. İkna edici ve diplomatik davranırlar. Anlaşmazlıklar olduğunda çok rahatsız hissederler.

ENTJ “Amirler” toplumun % 5’ini oluştururlar. Kararlı, tutarlı liderlerdir. Hedefleri ayrıntısız çizerler. Yetersizlikleri, duygusal patlamaları, şaşkınlığı sevmeyen, kendine güvenli kişilerdir. İyi iletişimcilerdir ve ilgi odağı olmayı severler.

Kaynaklar :
https://www.iqelite.com/tr/personality-test/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
http://tr.wikipedia.org/wiki/Analitik_psikoloji
http://www.varoluscuterapi.com/carl-jung/895
http://www.psikoterapi.pro/psikoterapi.i17.analitik-psikoterapi
http://www.hipnoterapi.com/makaleler/carlgustavjungbiyografi.html
http://www.psikolojik-hizmetler.com/mbti.php

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz